Trenutno smo nedostupni...

Informacije o turniru

Prijavljeni takmičari: 382
Godišta: 2014-2012 51
Godišta: 2011-2009 51
Godišta: 2008-2006 31
Godišta: 2018-2017 7
Godišta: 2016-2016 11
Godišta: 2015-2015 8
Godišta: 2014-2014 3
Godišta: 2013-2013 2
Godišta: 2012-2012 2
Godišta: 2011-2010 1
Godišta: 2014-2012 69
Godišta: 2011-2009 80
Godišta: 2008-2006 29
Godišta: 2018-2017 9
Godišta: 2016-2016 10
Godišta: 2015-2015 6
Godišta: 2014-2014 6
Godišta: 2013-2013 1
Godišta: 2012-2012 4
Godišta: 2011-2010 1
Za sve dodatne informacije u vezi prijava takmičara pozovite:
Vedran Ćubela, +387 63 407 544.