Trenutno smo nedostupni...

Sara Milićević - FOKUS

Promjene pojasa:
6. kup - Niži zeleni pojas  21.12.2023
7. kup - Viši žuti pojas  09.01.2023
8. kup - Niži žuti pojas  29.06.2022
8. kup - Niži žuti pojas  18.05.2022
9. kup - Viši bijeli pojas  18.05.2022
10. kup - Niži bijeli pojas  05.03.2022
8. kup - Niži žuti pojas  18.04.2018
Turniri:
22
Bodovni:
0
Ligaški:
0
Ostali:
22
Medalje:
18
8
3
7
Borbe:
34
Pobjede:
20
Bodovi:
80
za pobjede:
15
za medalje:
65
Poeni:
42
Primljeni:
69
Razlika:
0
Borbe
Poeni
  • Podaci ili fotografija takmičara su prikazani uz pristanak ovlaštenog lica koje zastupa prikazanog takmičara.
  • Za više informacija obratite se treneru ili ovlaštenoj osobi koja vrši prijave.
Za sve dodatne informacije u vezi prijava takmičara pozovite:
Vedran Ćubela, +387 63 407 544.