Trenutno smo nedostupni...

Sajra Mujezinović - TKD START

Promjene pojasa:
5. kup - Viši zeleni pojas  20.12.2023
6. kup - Niži zeleni pojas  27.04.2023
7. kup - Viši žuti pojas  21.12.2022
8. kup - Niži žuti pojas  19.05.2022
10. kup - Niži bijeli pojas  18.05.2022
6. kup - Niži zeleni pojas  04.10.2018
Turniri:
7
Bodovni:
0
Ligaški:
0
Ostali:
7
Medalje:
7
3
1
3
Borbe:
16
Pobjede:
12
Bodovi:
37
za pobjede:
10
za medalje:
27
Poeni:
20
Primljeni:
8
Razlika:
12
Borbe
Poeni
  • Podaci ili fotografija takmičara su prikazani uz pristanak ovlaštenog lica koje zastupa prikazanog takmičara.
  • Za više informacija obratite se treneru ili ovlaštenoj osobi koja vrši prijave.
Za sve dodatne informacije u vezi prijava takmičara pozovite:
Vedran Ćubela, +387 63 407 544.