Trenutno smo nedostupni...

Malik Aganović - FENIX

Promjene pojasa:
6. kup - Niži zeleni pojas  21.02.2024
7. kup - Viši žuti pojas  27.09.2023
8. kup - Niži žuti pojas  14.06.2023
8. kup - Niži žuti pojas  24.04.2019
9. kup - Viši bijeli pojas  21.04.2019
Turniri:
4
Bodovni:
0
Ligaški:
0
Ostali:
4
Medalje:
4
1
2
1
Borbe:
7
Pobjede:
4
Bodovi:
17
za pobjede:
3
za medalje:
14
Poeni:
5
Primljeni:
6
Razlika:
0
Borbe
Poeni
  • Podaci ili fotografija takmičara su prikazani uz pristanak ovlaštenog lica koje zastupa prikazanog takmičara.
  • Za više informacija obratite se treneru ili ovlaštenoj osobi koja vrši prijave.
Za sve dodatne informacije u vezi prijava takmičara pozovite:
Vedran Ćubela, +387 63 407 544.