Trenutno smo nedostupni...

Uros Raskovic - Montenegro stars

Promjene pojasa:
6. kup - Niži zeleni pojas  24.05.2021
Turniri:
0
Bodovni:
0
Ligaški:
0
Ostali:
0
Medalje:
0
Borbe:
0
Pobjede:
0
Bodovi:
0
za pobjede:
0
za medalje:
0
Poeni:
0
Primljeni:
0
Razlika:
0
Borbe
Poeni
  • Podaci ili fotografija takmičara su prikazani uz pristanak ovlaštenog lica koje zastupa prikazanog takmičara.
  • Za više informacija obratite se treneru ili ovlaštenoj osobi koja vrši prijave.
For any additional information regarding the rules, registrations and competitors, please call:
Vedran Ćubela, +387 63 407 544.