x TKDBIH - Portal za prijave taekwondo takmičenja
Trenutno smo nedostupni...

Informacije o turniru

Selekcije i discipline

Selekcije
Discipline
Zastupljene takmičarske kategorije
Godišta: 2019-2018
Vrtićanci B -16 Vrtićanci B -18 Vrtićanci B -20 Vrtićanci B -22 Vrtićanci B -24 Vrtićanci B -26 Vrtićanci B -28 Vrtićanci B -30 Vrtićanci B -33 Vrtićanci B +33
Godišta: 2017-2016
Vrtićanci A -18 Vrtićanci A -20 Vrtićanci A -22 Vrtićanci A -24 Vrtićanci A -26 Vrtićanci A -28 Vrtićanci A -30 Vrtićanci A -33 Vrtićanci A -36 Vrtićanci A -39 Vrtićanci A -43 Vrtićanci A +43
Godišta: 2019-2019
Kick M10 - 2018
Godišta: 2018-2018
Kick M9 - 2017
Godišta: 2017-2017
Kick M8 - 2016
Godišta: 2016-2016
Kick M7 - 2015
Godišta: 2015-2015
Kick M6 - 2014
Godišta: 2014-2014
Kick M5 - 2013
Godišta: 2013-2013
Kick M4 - 2012
Godišta: 2012-2012
Kick M3 - 2011
Godišta: 2011-2011
Kick M2 - 2010
Godišta: 2010-2010
Kick M1 - 2009
 
Godišta: 2019-2018
Vrtićanke B -16 Vrtićanke B -18 Vrtićanke B -20 Vrtićanke B -22 Vrtićanke B -24 Vrtićanke B -26 Vrtićanke B -28 Vrtićanke B -30 Vrtićanke B -33 Vrtićanke B +33
Godišta: 2017-2016
Vrtićanke A -18 Vrtićanke A -20 Vrtićanke A -22 Vrtićanke A -24 Vrtićanke A -26 Vrtićanke A -28 Vrtićanke A -30 Vrtićanke A -33 Vrtićanke A -36 Vrtićanke A -39 Vrtićanke A -43 Vrtićanke A +43
Godišta: 2019-2019
Kick F10 - 2018
Godišta: 2018-2018
Kick F9 - 2017
Godišta: 2017-2017
Kick F8 - 2016
Godišta: 2016-2016
Kick F7 - 2015
Godišta: 2015-2015
Kick F6 - 2014
Godišta: 2014-2014
Kick F5 - 2013
Godišta: 2013-2013
Kick F4 - 2012
Godišta: 2012-2012
Kick F3 - 2011
Godišta: 2011-2011
Kick F2 - 2010
Godišta: 2010-2010
Kick F1 - 2009
Za sve dodatne informacije u vezi prijava takmičara pozovite:
Vedran Ćubela, +387 63 407 544.